Warehousing

Om de dienstverlening compleet te maken beschikken wij sinds enige tijd over een op- en overslagloods voorzien van een:

  • entrepotvergunning (=loods voor opslag van douanegoederen)
  • AGP-vergunning(=Accijns Goederen Plaats)
  • IVB-vergunning (=instituut voor verbruiksbelasting)

Hier kunnen wij uw goederen, al dan niet onder douaneverband, voor kortere of langere termijn opslaan en aansluitend distribueren eventueel via onze afdeling Logistiek. Daarnaast bieden wij de mogelijkheid om goederen om te pakken, te palletiseren, order picken, omlabelen etc. etc.